วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2018 17:46

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาของบ้านพักข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย... 
อ่าน 12 ครั้ง