วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 10:00

การก่อเหตุร้ายตามลำพัง ภัยคุกคามใกล้ตัว

เขียนโดย... 

ศูนย์บูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(ศบข.กอ.รมน.)  จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การก่อเหตุร้ายตามลำพัง ภัยคุกคามใกล้ตัว

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

อ่าน 308 ครั้ง