วันพฤหัสบดี, 26 เมษายน 2018 17:09

รายงานผลการดำเนินงาน การให้สาเหตุการตายตามธรรมชาตินอกสถานพยาบาล

เขียนโดย... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขได้ดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ โดยมีเป้าหมายให้แต่ละอำเถอมีข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุแห่ง รายงานผลการดำเนินงาน การให้สาเหตุการตายตามธรรมชาตินอกสถานพยาบาล รายบุคคล รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

อ่าน 164 ครั้ง