วันจันทร์, 23 เมษายน 2018 15:41

วารสารเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง"

เขียนโดย... 

วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560

เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง"

ดาวน์โหลดไฟล์  ->  คลิกที่นี่

อ่าน 160 ครั้ง