วันอังคาร, 03 เมษายน 2018 12:17

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น “ แม่ 100 ปี ”

เขียนโดย... 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมคัดเลือก “ แม่ 100 ปี ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “ มหิดล – วันแม่ ” ประจำปี 2561 จึงขอเชิญผู้สนใจส่งใบสมัคร ภายในวันอังคารที่  15 พฤษภาคม 2561  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

อ่าน 240 ครั้ง