วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018 16:31

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (ตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

เขียนโดย... 
อ่าน 35 ครั้ง