วันจันทร์, 09 มีนาคม 2020 12:49

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เขียนโดย... 
อ่าน 24 ครั้ง