วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2020 12:07

EB 22หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เขียนโดย... 
อ่าน 47 ครั้ง