วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2019 16:32

EB19 กิจกรรมป้องกันการทุจริต ผ่านชมรมจริยธรรม สสจ.น่าน Featured

เขียนโดย... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่า่น/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

         กลุ่มงานนิตการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่า่น ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส่ 

โดยชมรมจริยธรรม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่า่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่าน 155 ครั้ง