วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2019 16:03

EB_8_รายงานผลการดำเนินการผ่านเวบไซต์ สสจ.น่าน Featured

เขียนโดย... 

เรียน  ผอ.รพท/ผอ.รพช/สสอ.

 

                                    กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

(ณ วันที่ ๓๑กรกฎาคม ๒๕๖๒) ว่ามีการนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่พบความไม่สอดคล้อง

และขออนุญาต เผยแพร่รายงานฯ ดังกล่าว ผ่านเว็บไซค์

ทางกระดานข่าว กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (wwwnno.moph.go.th)

อ่าน 155 ครั้ง