วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2019 15:50

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 31 ก.ค. 62 Featured

เขียนโดย... 

เรียน ผอ.รพ.น่า่น/ ผอ.รพช. สสอ.

     สสจ.น่า่น ขอรายงวานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ รอบ 31 กรกฎาคม 2562

  เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ การดำเนินการ

อ่าน 140 ครั้ง