วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2020 14:06

การมอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

เขียนโดย... 
อ่าน 177 ครั้ง