วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2020 10:50

การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เขียนโดย... 
อ่าน 147 ครั้ง