วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2019 11:04

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เขียนโดย... 
อ่าน 53 ครั้ง