วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2019 13:36

ประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาใช้บริการประชาชนที่จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

ด้วยกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาใช้บริการประชาชนที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ณ อาคารสโมสรสวัสดิการ ศุนย๋ราชการจังหวัดน่าน

อ่าน 184 ครั้ง