วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2019 09:05

ประชาสัมพันธ์รับซื้อผลผลิตลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์

เขียนโดย... 

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์รับซื้อผลผลิตลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประสานรับซื้อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-817743 (ตารางราคาลองกอง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

     รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 249 ครั้ง