วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2018 16:37

การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

เขียนโดย... 
อ่าน 114 ครั้ง