วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2018 09:37

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

เขียนโดย... 
อ่าน 128 ครั้ง