วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2018 13:53

โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ ๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

เขียนโดย... 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

อ่าน 218 ครั้ง