วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2018 13:54

การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

เขียนโดย... 

     กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ สามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 17 ครั้ง