วันพุธ, 26 ธันวาคม 2018 16:59

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย... 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ที่ สธ 0217/ว3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จำนวน1 ฉบับ (จำนวน 5 หน้า)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดแนทท้ายประกาศ

อ่าน 26 ครั้ง