พิมพ์หน้านี้
วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2018 15:14

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เขียนโดย... 

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บ

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

- รายละเอียดประกอบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อ่าน 38 ครั้ง