วันอังคาร, 10 เมษายน 2018 10:25

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (ตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

เขียนโดย... 
อ่าน 29 ครั้ง