วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2018 10:50

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วยนอก (OPD) 30 เตียง โรงพยาบาลบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วยนอก (OPD) 30 เตียง โรงพยาบาลบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่าน 118 ครั้ง