วันศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016 10:17

สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน สำหรับ รพ.สต.ศิลาแลง อ.ปัว และ รพ.สต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ

เขียนโดย... 

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (30.20.19.03)

1. ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน 2 ชุด
ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้ 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
- เปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 552 ครั้ง