วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016 16:09

สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) สำหรับ รพ.เฉลิมพระเกียรติ

เขียนโดย... 

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (25.10.18.01)

- กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
- เปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 631 ครั้ง