วันอังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016 13:10

สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี สำหรับ รพ.สต. 14 แห่ง

เขียนโดย... 

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (25.10.18.01)

- กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
- เปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 508 ครั้ง