วันพุธ, 27 มกราคม 2016 14:33

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านชี ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง

เขียนโดย... 

ประกาศจังหวัดน่าน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านชี (81.10.15.13) ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2

- กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.00 น.

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 430 ครั้ง