พิมพ์หน้านี้
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2019 13:55

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 136 รายการ

เขียนโดย... 

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 136 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 341 ครั้ง