วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2017 11:57

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดน้ำไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาสก์เมตร/วัน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เขียนโดย... 

อ่าน 72 ครั้ง