Tuesday, 10 April 2018 10:25

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (ตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

เขียนโดย... 
อ่าน 188 ครั้ง