วันอังคาร, 26 มกราคม 2016 14:01

นายอำเภอนาหมื่น เป็นประธานประชุมคณะทำงานควบคุมการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เขียนโดย... 

        นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอนาหมื่น เป็นประธานนำการประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ
ที่มาจากภาคประชาชน เยาวชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
เพื่อขับเคลื่อนทางสังคม ในการควบคุมการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลจริง นำสู่ความยั่งยืน ..
กระบวนการถอดบทเรียนจากชุมชน นำสู่การพัฒนาเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ..
แม้จะเป็นเรื่องไม่ง่าย แต่หากทุกฝ่ายร่วมกัน อาจเป็นหนทางที่ทำให้เกิดผลได้ครับ ..
ขอบคุณทุกท่านผู้ร่วมกระบวนการ หวังให้เกิดความร่วมแรงขับเคลื่อนอย่างจริงจังในทุกพื้นที่

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว
https://www.facebook.com/NondTaChA

อ่าน 1200 ครั้ง