วันอังคาร, 19 มกราคม 2021 09:29

ส่งทีมนักรบชุดขาวจังหวัดน่าน รวมจำนวน 11 คน เพื่อไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร Featured

เขียนโดย... 

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ทีมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดน่าน และ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ชมรมปั่นจักรยานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพี่น้องชาวน่าน สื่อมวลชน ไปส่งมอบกำลังใจ  และมอบของที่ระลึกให้กับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 และทีมสนับสนุนรถ ALS พร้อมพนักงานขับรถของจังหวัดน่าน รวมจำนวน 11 ท่าน เพื่อไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564 

นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้กล่าวว่า “ผมในนามตัวแทนสาธารณสุขน่าน และประชาชนชาวจังหวัดน่าน ขอขอบคุณทีมนักรบชุดขาวทุกท่านที่ได้เสียสละ และเป็นตัวแทนไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับวัตถุประสงค์การส่งทีมไปครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และเขตบริการสุขภาพที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม ตามโซนบริหารจัดการของจังหวัดน่าน ซึ่งแบ่งเป็นโซนเหนือ กลาง ใต้ ในครั้งนี้ซึ่งเป็นทีมแรก เป็นทีมโซนเหนือ โดยมีสมาชิกทีมที่เสียสละ นำทีมโดยนายแพทย์นิธิวัฒน์ แสงเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งหมดรวม ๑๑ คน นอกจากการไปร่วมช่วยปฏิบัติการโรงพยาบาลสนามแล้ว ยังจะเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดน่าน ที่ทีมจะได้นำประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการวางระบบการดำเนินนงานโรงพยาบาลสนามในจังหวัดน่านของเราอีกด้วย ก็ขออวยพรและมอบกำลังใจให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ” 

นายแพทย์นิธิวัชร์  แสงเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ หัวหน้าทีมปฏิบัติการ ได้กล่าวว่า “โดยส่วนตัวแล้วก็เป็นกังวลเรื่องโรคระบาดอยู่แล้ว แต่ก็มั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกฝ่ายและทีมในพื้นที่ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย ลักษณะการปฏิบัติงานที่จะใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นหลัก กรณีผู้ป่วยมีอาการหนักจะมีการส่งผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลหลัก โดยจะมีทีมที่ช่วยเหลือและมีอุปกรณ์ป้องกันที่พร้อม และในครั้งนี้ก็จะได้เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม และสถานการณ์จริงมากขึ้น เพื่อจะนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในจังหวัดน่านต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจและส่งทีมวันนี้” 

ทีมจังหวัดน่านที่ออกไปสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร ไม่เป็นเพียงแต่การเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น หากแต่จะได้ประสบการณ์และบทเรียนการเรียนรู้ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การรักษา ฟื้นฟู รวมไปถึงการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไป

 

อ่าน 145 ครั้ง