วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2017 09:37

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สสจ.น่าน ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

เขียนโดย... 

         เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยการทำสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต มือขวาทับมือซ้าย สื่อถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และได้ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”

ภาพ/ข่าว: รัชดา อินทร์ปา / สสจ.น่าน

อ่าน 970 ครั้ง