วันอาทิตย์, 17 ธันวาคม 2017 12:33

ก้าวนี้ที่น่าน เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เขียนโดย... 

# ก้าวนี้ที่น่าน เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

16 ธันวาคม  2560 ยอดเงินบริจาค จากพี่น้องชาวจังหวัดน่าน เป็นเงิน 2,261,791.25 บาท

ทั้งนี้ยังเปิดรับบริจาคอยู่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลน่าน ชั้น 3 ตึกสิริเวชรักษ์ หรือ โทร.054-719000 ต่อ 1311

อ่าน 358 ครั้ง