วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2017 14:39

สสจ.น่าน ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะ

เขียนโดย... 

         วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดน่าน  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อ่าน 411 ครั้ง