วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2017 11:15

สสจ.น่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์

เขียนโดย... 

         วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต และคณะ จนท.สสจ.น่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์ฯ ณ ห้องประชุม  1 สสจ.น่าน

อ่าน 238 ครั้ง