วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2017 13:55

อำเภอภูเพียง จัดพิธีเปิดชมรมจักรยานภูเพียง

เขียนโดย... 

         วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ชมรมจักรยานอำเภอภูเพียงได้ทำจัดกิจกรรมการปั่นเพื่อเปิดตัวชมรม โดยมีนายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง เป็นประธาน การปั่นในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างการออกกำลังกายและส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

 

อ่าน 361 ครั้ง