วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017 18:24

สสอ.นาน้อย จัดประชุมคณะกรรมการ อสม. ประจำปี 2560

เขียนโดย... 

         วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอนาน้อย ได้เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการ อสม.ระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ของอำเภอนาน้อย ณ วัดใหม่ไชยสถาน จำนวน 150 คน โดยมีนายจงจิต ปินศิริ สาธารณสุขอำเภอนาน้อย/ ผอ.รพ.สต., คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ นางยุพิน สีต๊ะสาร นายกสมาคม อสม.จ.น่าน/ นางเชาวณี ซ้อนพุฒ ตัวแทน สสจ.น่าน เข้าร่วมงาน
         นายอำเภอนาน้อย ได้พบปะพี่น้อง อสม. ให้ข้อคิดในการทำงาน เช่น การเป็นอาสาสมัครจิตอาสาทำงานให้ทุกภาคส่วน นอกจากทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรคแล้ว ยังทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนอีกด้วย ฝากดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และขอขอบคุณ อสม. ที่ช่วยเหลืองานทางราชการด้วยดีตลอดมา โอกาสนี้ทางชมรม อสม.อำเภอนาน้อยได้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับในโอกาสที่มารับตำแหน่งนายอำเภอนาน้อยด้วย

ภาพ/ข่าว: เมชา แก้วเดช  ผช.สสอ.นาน้อย

อ่าน 542 ครั้ง