วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2018 15:48

การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561

เขียนโดย... 

การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561

อ่าน 79 ครั้ง