วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2018 15:46

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

อ่าน 7 ครั้ง