เบอร์โทร สสจ.น่าน

ลำดับ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขมือถือ
1 โอเปอเรเตอร์ 054600070 054600070  
2 นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
054600099 054600064 0951682789
3 งานเลขานุการ นพ.สสจ.น่าน 054600064  054600064   
4 นายแพทย์ดิเรก สุดแดน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
054600064  054600064  0895547995
5 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  - -  -
6 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการวิชาการ) - -  -
7 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ -  -
8 งานการเงินและบัญชี 054600076     
9 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  054600068     
10 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 054600077     
11 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 054600080     
12 งาน ICT  -    
13 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 054600081    
14 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 054600082    
15 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 054600078    
อ่าน 3878 ครั้ง
ดูเพิ่มเติมในหมวดหมู่นี้: « ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน