Rate this item
(3 votes)
ดาวน์โหลดคู่มือประชาชนฯ
         
   คู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
   (ฉบับรอนำเข้าระบบสารสนเทศ กพร.)
         
 คู่มือ คลินิก
 คู่มือ ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์  
 คู่มือ เครื่องมือแพทย์
 คู่มือ โรงพยาบาล  
 คู่มือ เครื่องสำอาง
 คู่มือ วัตถุอันตราย  
 คู่มือ แผนไทย
 คู่มือ สปา  
 คู่มือ ยา
 คู่มือ อาหาร  
         
* หมายเหตุ: ไฟล์ .doc ถูกบีบอัดเป็น .rar ให้ใช้โปรแกรม WinRAR ในการแตกไฟล์
  รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.น่าน โทร. 054-710190 ต่อ 132, 133
อ่าน 1092 ครั้ง
ดูเพิ่มเติมในหมวดหมู่นี้: « กฎหมาย เอกสาร กวป. 2556 »