ห้องประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล (กวป.) สสจ.น่าน 
ปี 2556
   
ห้องประชุม กวป. สสจ.น่าน
  หนังสือเชิญประชุม   รายงานการประชุม   วาระการประชุม   ไฟล์ประกอบการประชุม
    ธันวาคม 2556     ธันวาคม 2556     ธันวาคม 2556     ธันวาคม 2556
    พฤศจิกายน 2556     พฤศจิกายน 2556     พฤศจิกายน 2556     พฤศจิกายน 2556
    ตุลาคม 2556     ตุลาคม 2556     ตุลาคม 2556     ตุลาคม 2556
    กันยายน 2556     กันยายน 2556     กันยายน 2556     กันยายน 2556
    สิงหาคม 2556     สิงหาคม 2556     สิงหาคม 2556     สิงหาคม 2556
    กรกฎาคม 2556     กรกฎาคม 2556     กรกฎาคม 2556     กรกฎาคม 2556
    มิถุนายน 2556     มิถุนายน 2556     มิถุนายน 2556     มิถุนายน 2556
    พฤษภาคม 2556     พฤษภาคม 2556     พฤษภาคม 2556     พฤษภาคม 2556
    เมษายน 2556     เมษายน 2556     เมษายน 2556     เมษายน 2556
    มีนาคม 2556     มีนาคม 2556     มีนาคม 2556     มีนาคม 2556
    กุมภาพันธ์ 2556     กุมภาพันธ์ 2556     กุมภาพันธ์ 2556     กุมภาพันธ์ 2556
    มกราคม 2556     มกราคม 2556     มกราคม 2556     มกราคม 2556