Update: 01.07.2016
 รอบที่ 2/2559 (6-8 กรกฎาคม 2559)
รายละเอียด
วันที่อัพโหลดไฟล์
 
     สรุปประเด็นตรวจราชการ จ.น่าน ครั้งที่ 2      
     กำหนดการ รอบ 2/2559 จังหวัดน่าน      
     สารบัญ รอบ 2/2559
ไฟล์ pdf ขนาด 192 KB
30 มิถุนายน 2559
 
     คณะที่ 1
ไฟล์ zip ขนาด 524 KB
30 มิถุนายน 2559  
     คณะที่ 2
ไฟล์ zip ขนาด 1.79 MB
30 มิถุนายน 2559
 
     คณะที่ 3
ไฟล์ zip ขนาด 214 KB
30 มิถุนายน 2559
 
     คณะที่ 4
ไฟล์ zip ขนาด 339 KB
30 มิถุนายน 2559
 
     ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน
ไฟล์ pdf ขนาด 523 KB
30 มิถุนายน 2559
 
     ประชากรจังหวัดน่าน
ไฟล์ xlsx ขนาด 20 KB
30 มิถุนายน 2559
 
         
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน @ 2016  
         
         
  รอบที่ 1/2559 (23-25 กุมภาพันธ์ 2559)
รายละเอียด
วันที่อัพโหลดไฟล์
 
     สรุปประเด็นตรวจราชการ จ.น่าน ครั้งที่ 1 (25 กุมภาพันธ์ 2559)      
     กำหนดการ รอบ 1/2559 จังหวัดน่าน
ไฟล์ pdf ขนาด 129 KB
19 กุมภาพันธ์ 2559
 
     สารบัญ รอบ 1/2559
ไฟล์ pdf ขนาด 192 KB
19 กุมภาพันธ์ 2559
 
     คณะที่ 1
ไฟล์ zip ขนาด 598 KB
19 กุมภาพันธ์ 2559
 
     คณะที่ 2
ไฟล์ zip ขนาด 2.16 MB
1 มีนาคม 2559
 
     คณะที่ 3
ไฟล์ zip ขนาด 171 KB
19 กุมภาพันธ์ 2559
 
     คณะที่ 4
ไฟล์ zip ขนาด 250 KB
19 กุมภาพันธ์ 2559
 
     ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน
ไฟล์ pdf ขนาด 440 KB
1 มีนาคม 2559
 
     ประชากรจังหวัดน่าน ปี 2558
ไฟล์ xlsx ขนาด 20 KB
1 มีนาคม 2559
 
         
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน @ 2016  
อ่าน 1425 ครั้ง แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2016 15:42