ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!


มี 11 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน ประกาศเอกสารวิชาการ)
สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 11
มีต่อ...
จัดซื้อ/จัดจ้าง : สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เครื่องชั่งน้ำหนัก) สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม.
ส่งมาโดย Piak เมื่อ 8/8/2013 9:00:00 (188 ครั้งที่อ่าน)

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในจังหวัดน่าน ตามรายการ ดังนี้

- เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๑,๐๐๐ เครื่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ