เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ในส่วนนี้:   1 บุคคลทั่วไปใช้งาน

ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม person และ chronic
ขั้นเทพ
เข้าร่วมเมื่อ:
2011/8/9 18:49
กลุ่ม:
เว็บมาสเตอร์
กระทู้: 542
ไม่ได้ใช้งาน
เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม person และ chronic

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย การส่งข้อมูลแฟ้ม person และ chronic ของ สปสช. ปี 2557 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการชี้แจงรายละเอียดการจัดทำข้อมูลและกำหนดการส่งข้อมูลแฟ้ม person และ chronic ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และข้อมูลที่ส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรเป็นข้อมูลที่มาจากการสำรวจ ในเขตของหน่วยบริการ นั้น

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือท่านแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยบริการในสังกัด ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม person ของหน่วยบริการ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยเฉพาะในส่วนของรหัสสถานะบุคคล (Type area ซึ่งทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับเฉพาะรหัสสถานะบุคคล 1 กับ 3) และรหัสสถานะสาเหตุการจำหน่าย (Dischar)
2. ตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม chronic ของหน่วยบริการ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยเฉพาะในส่วนของรหัสประเภทการจำหน่ายหรือสถานะของผู้ป่วยที่ทราบผลหลังสุด (Type dis)
3. ทำการจัดส่งข้อมูลแฟ้ม person และ chronic ที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ทางเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน http://203.157.198.7/provis/ ระหว่างวันที่ 7 - 25 ตุลาคม 2556

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะดำเนินการปิดระบบ เพื่อปรับปรุงให้รองรับการส่งข้อมูล สำหรับปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2556 และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลแฟ้ม person และ chronic ส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556
เวลา 16.30 น. เป็นครั้งสุดท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

__________________
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/8/26 17:07
_________________
นายณัฐกร มะตะแสง นวก.คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน Email:matasang@hotmail.com_____________Facebook 21,43+7 แฟ้ม น่าน https://www.facebook.com/groups/175899482511351/
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์
 


คุณ สามารถ อ่านหัวข้อได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งหัวข้อใหม่ได้
คุณไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ ลบกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ ลงความคิดเห็นในแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ

[ค้นหาแบบพิเศษ]