เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ในส่วนนี้:   1 บุคคลทั่วไปใช้งาน

ด่วนที่สุด !!! หนังสือเชิญประชุมการโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 21/43 แฟ้ม
ขั้นเทพ
เข้าร่วมเมื่อ:
2011/8/9 18:49
กลุ่ม:
เว็บมาสเตอร์
กระทู้: 542
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือโรงพยาบาลน่าน ที่ นน 0032.2/2513 ลงวันที่ 2 ส.ค.2556 จำนวน 1 ชุด

ตามที่โรงพยาบาลน่านได้จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 21/43 แฟ้มโรงพยาบาลน่านและเชื่อมโยง Data center กับเครือข่ายบริการสาธารณสุขในจังหวัดน่าน ขึ้น ในวันที่
6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลของโรงพยาบาลน่านให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นั้น

ในการนี้ ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อำเภอละ 2 คน เข้าร่วมประชุม และขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทาง อีเมล์ budsara_yod@yahoo.com ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2556 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้จากหัวข้อ “เชิญประชุมการโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 21/43 แฟ้ม” ในกระดานข่าวงานข้อมูล เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย


_________________
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/8/2 14:18
_________________
นายณัฐกร มะตะแสง นวก.คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน Email:matasang@hotmail.com_____________Facebook 21,43+7 แฟ้ม น่าน https://www.facebook.com/groups/175899482511351/
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์
 


คุณ สามารถ อ่านหัวข้อได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งหัวข้อใหม่ได้
คุณไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ ลบกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ ลงความคิดเห็นในแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ

[ค้นหาแบบพิเศษ]