เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ในส่วนนี้:   1 บุคคลทั่วไปใช้งาน

สำรวจข้อมูลข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติม และมีผลสอบแข่งขัน
มือวาง
เข้าร่วมเมื่อ:
2008/11/28 10:08
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 176
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
ตามที่ สสจ.น่าน ได้สำรวจข้อมูลข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติม ทั้งวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นวุฒิที่คัดเลือกได้ และวุฒิที่ต้องมีผลสอบแข่งขัน เพื่อส่งให้ สป. พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นั้น
เนื่องจากทาง สป. แจ้งว่าอาจปรับปรุงเปลี่ยนสายงานข้าราชการ ที่มีผลสอบแข่งขัน ให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามวุฒิปริญญาที่จบมา โดยใช้ผลสอบแข่งขันในตำแหน่งที่สอบได้มาดำเนินการคัดเลือก
ดังนั้น จึงขอให้ตรวจสอบข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ที่มีผลสอบแข่งขัน (ซึ่งยังไม่เคยแจ้งให้ สสจ. ทราบ) และมีความประสงค์เปลี่ยนสายงาน ให้แจ้งรายชื่อ พร้อมส่งเอกสาร ให้ สสจ.น่าน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เพื่อรวบรวมส่งให้ สป. ต่อไป
(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/6/4 10:24
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์
 


คุณ สามารถ อ่านหัวข้อได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งหัวข้อใหม่ได้
คุณไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ ลบกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ ลงความคิดเห็นในแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ

[ค้นหาแบบพิเศษ]