เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ในส่วนนี้:   1 บุคคลทั่วไปใช้งาน





การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556
มือวาง
เข้าร่วมเมื่อ:
2008/11/28 10:08
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 176
ไม่ได้ใช้งาน
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดรับสมัครแพทย์ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยให้แพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถศึกษารายละเอียด และลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุข (www.moph.go.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป และให้ Print ใบสมัคร จาก Internet กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2555 เพื่อจัดส่งไปยังเขตที่เป็นประธานเครือข่ายบริการ ของ รพ.ที่แพทย์สมัครรับต้นสังกัด ต่อไป
(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/8/27 9:33
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์




 


คุณ สามารถ อ่านหัวข้อได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งหัวข้อใหม่ได้
คุณไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ ลบกระทู้ของคุณได้
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ ลงความคิดเห็นในแบบสำรวจได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระทู้ได้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ

[ค้นหาแบบพิเศษ]